ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
โรงพยาบาลนนทเวช

…อ้างอิง https://www.siamzone.com/board/view.php?sid=4152467