อบรมและซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินงานทันตกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2563 มีการอบรมและซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินงานทันตกรรม

ณ ห้องทันตกรรม โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่      

Please Login to Comment.