มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงพยาบาลฮอด 

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เสด็จเยี่ยม หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลับแม่โจ้

 

Please Login to Comment.