เรื่อง…ประกาศโรงพยาบาลฮอดว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

กรอบแนวทางฯ-และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

Please Login to Comment.