ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้