1.ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Please Login to Comment.