สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนสิงหาคม