รพ.ฮอดร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอฮอด และหน่วยงานราชการ ถวายการต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี

 

รพ.ฮอดร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอฮอด และหน่วยงานราชการ -พ่อค้า -ประชาชนทั่วไป ถวายการต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี เมตตามหาบารมีธรรม พระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมง.คโล) คณะผ้าป่าสมทบกองทุนพระสงฆ์อาพาธ และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลฮอด

 

Please Login to Comment.