เรื่อง…ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

สเปค

Please Login to Comment.