เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าของโรงพยาบาลฮอด

8.รายงานผลการพิจารณา-และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Please Login to Comment.