ขออนุโมทนาบุญกับพระครูสีลขันธ์สังวร ลุงตุ๊โยชน์วัดหางดงพร้อมคณะศิษย์

ขออนุโมทนาบุญกับพระครูสีลขันธ์สังวร ลุงตุ๊โยชน์วัดหางดงพร้อมคณะศิษย์มอบกองทุนข้าวต้ม ผู้ป่วยเบาหวาน

จำนวนเงิน 12000 บาท

มอบให้โรงพยาบาลฮอด ขอบพระคุณเจ้าคะ

Please Login to Comment.