เรื่อง เผยแพร่ผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2566

รายงานเผยแพร่วิจารณ์

Please Login to Comment.