ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

สเปค