โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

โรงพยาบาลฮอด โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ตั้งแต่วันที่1ตค.61 จะเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยา โดยขอความร่วมมือผู้มารับบริการให้นำถุงผ้ามาด้วยเพื่อใส่ยากลับบ้าน และรับบริจาคถุงผ้าหรือผ้าเพื่อใช้ในการตัดเย็บเป็นถุงผ้าใว้ให้ผู้ที่มารับบริการต่อไป

Please Login to Comment.