เรื่อง…ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน๋ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน๋ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

สเปค 

แผนผังจัดจ้างต้นไม้

Please Login to Comment.