เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Please Login to Comment.