งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลฮอด ร่วมเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลฮอด ร่วมเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

ในโครงการค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอฮอด

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 65 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอฮอด

Please Login to Comment.