ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด 20% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ (1)

Please Login to Comment.