โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ บริษัทนิยมพานิช และขอขอบคุณร้านสมัยการค้า

โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ บริษัทนิยมพานิช ได้นำกระติกน้ำร้อนมามอบให้เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย และขอขอบคุณร้านสมัยการค้าที่ได้นำ
น้ำดื่มมามอบให้ศูนย์วัคซีนฯเพื่อใช้ในการให้บริการผู้ที่มารับบริการการฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ
 
 
 

Please Login to Comment.