เนื่องในวันศุกร์ ที่ 22 มิย.2561 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด พร้อมบุคลากรโรงพยาบาล

ทำกิจกรรม Big Cleaning Day