เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ-LAB-OUT-ของโรงพยาบาลฮอด-ปี-2565

Please Login to Comment.