ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค-จำนวน-9-หมวด

Please Login to Comment.