โรงพยาบาลฮอด **ประกาศ** เรื่องผลการตรวจเชื้อโควิด 19 เชิงรุก วันที่ 15-16 สิงหาคม 2564 ผู้ที่เข้ารับการตรวจ สามารถตรวจสอบผลได้ด้วยตนเอง ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

โรงพยาบาลฮอด **ประกาศ**
เรื่องผลการตรวจเชื้อโควิด 19 เชิงรุก วันที่ 15-16 สิงหาคม 2564
ผู้ที่เข้ารับการตรวจ สามารถตรวจสอบผลได้ด้วยตนเอง ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

 

http://his.nkp-hospital.go.th/NKP/SiteClient/LabCV.aspx

 

โดยกรอก “เลขบัตรประชาชน” และ”วันเดือนปีเกิด”
และ ค้นหาข้อมูล
– หากผลบวก จะมีเจ้าหน้าที่โทรหาภายใน 24 ชั่วโมง
– หากผลลบ สามารถเช็คได้ ตามลิ้งค์ดังกล่าว หลังตรวจ 48-72 ชั่วโมง
– หากไม่มีการรายงานผลหลังจาก 72 ชั่วโมง ท่านสามารถสอบถามได้ที่ 053-461095 ต่อ 439 หรือ 310

Please Login to Comment.