โรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณ บริษัทดับบิวซีวิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทมิตรเกื้อกูล ปิโตรเลียม จำกัด(ปตท.ฮอด)

โรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณ บริษัทดับบิวซีวิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทมิตรเกื้อกูล ปิโตรเลียม จำกัด(ปตท.ฮอด) คุณบุญธรรม คุณอุมาพร งามทรง ที่ได้มอบอาหารกล่อง จำนวน 50 กล่อง และคุณส่วิตรี ขนุนทอง ที่มอบผลไม้ ให้กับทีมบุคลากร​ทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลฮอด วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

 
 
 
 
 
 

Please Login to Comment.