โรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณ หจก.ธนพูล ฮอด

โรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณ หจก.ธนพูล ฮอด ที่มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์​และแอลกอฮอล์​

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ 🙏

Please Login to Comment.