ขอขอบคุณ ทีมงาน ส.จ.สงบ กันทะแก้ว และ คุณสมพร คุณจันทร์เพ็ญ หล้าดวงดี

ขอขอบคุณ ทีมงาน ส.จ.สงบ กันทะแก้ว และ คุณสมพร คุณจันทร์เพ็ญ หล้าดวงดี ที่ร่วมสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม ให้กับทีมบุคลากร​ทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลฮอด วันที่ 29 มิถุนายน 2564

Please Login to Comment.