ขอขอบคุณ ร้านสุรพลพานิชฮอดและเทศบาลตำบลท่าข้าม

ขอขอบคุณ ร้านสุรพลพานิชฮอดและเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่ร่วมสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม ให้กับทีมบุคลากร​ทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลฮอด วันที่ 22 มิถุนายน 2564

Please Login to Comment.