ขอขอบคุณ เทศบาล ต.ท่าข้าม และ ร้านวิไลพร

ขอขอบคุณ เทศบาล ต.ท่าข้าม และ ร้านวิไลพร ที่ร่วมสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลฮอด

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

Please Login to Comment.