ขอขอบคุณ ส.ส.ศรีเรศ โกฏคำลือ และร้านอะเมซอน สาขา ปตท.ฮอด

ขอขอบคุณ ส.ส.ศรีเรศ โกฏคำลือ คุณศรีโสภา โกฏคำลือ บริษัทโรงไฟฟ้าบ้านตาล จำกัด บริษัทท่าเชียงทอง และร้านอะเมซอน สาขา ปตท.ฮอด ที่ร่วมสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลฮอด วันที่ 20 มิถุนายน 2564

Please Login to Comment.