Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2019

โครงการพืชผักปลอดสารพืษ 

          🏥โรงพยาบาลฮอด 👉โครงการพืชผักปลอดสารพืษ 👈ช่วยเหลือเกษตรกรชาวบ้าน-ชาวสวนนำพืช🌿ผัก-🌱ผลไม้🍅และอาหาร🍚🍲🍜มาบริการจำหน่ายให้กับบุคลากรโรงพยายาลและผู้มารับบริการพร้อมผู้ที่สนใจได้รับผัก-ผลไม้ที่สดๆจากไร่-สวน🍉🍊🍄🍓🍇🌽🌹 🍌 ที่ดีมีประโยชน์กลับบ้าน ท่านที่สนใจสามารถนำมาร่วมโครงการได้ 🕖ทุกๆวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา07.00-12.00น. 🕛บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลฮอด🚩🚑

 

ประกาศ จากโรงพยาบาลฮอด

ประกาศ

              โรงพยาบาลฮอดจะปิดประตูทางด้านทิศเหนือ ตั้งแต่เวลา24.00-06.00น. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อเป็นป้องกันทรัพย์สมบัติของโรงพยาบาลและความปลอดภัยทรัพย์สินของผู้มารับบริการโรงพยาบาลฮอด

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)