Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด (20%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด (20%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562