ทีมข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( IT )

HOSxP Training VDO 

 

เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง
1. ประชาสัมพันธ์ 2. เวชระเบียน 3. ตรวจสอบสิทธิ์ 4. ซักประวัติ
5. นัดหมาย 6. ห้องทำงานแพทย์ 7. ห้องฉุกเฉิน 8. คลินิกพิเศษ
9. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเรื้อรัง 10. ทันตกรรม 11. ชันสูตร 12. รังสีรักษา
13. แพทย์แผนไทย 14. ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 15. การเงิน 16. ห้องผ่าตัด
17. ทะเบียนผู้เสียชีวิต 18. ผู้ป่วยใย 19. งานโภชนาการ 20. กายภาพ
21. ระบบส่งเสริมสุขภาพ 22. วิสัญญี 23. ระบาด 24. ห้องคลอด
25. คลิกนิกพิเศษ เบาหวาน ความดัน 26. บัญชี 1 ประชากร 27. บัญชี 2 หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ 28. บัญชี 3 โภชนาการ EPI WBC (0-1 ปี)
29. บัญชี 4 โภชนาการ EPI (1-5 ปี) 30. บัญชี 5 อนามัยโรงเรียน (ป.1-6) 31. บัญชี 6 FP Brest PAP 32. บัญชี 7 สุขาภิบาล
33. บัญชี 8 ข้อมูลในชุมชน 34. การนำเข้า opdcard 35. การปรับ person 36. การแก้ผู้ตรวจฟันในงานทันตกรรม
37. การบันทึกข้อมูลงานทันตกรรมกับ Provider 38. การบันทึกข้อมูลบริการทันตกรรม 39. ตรวจสอบเป้าหมายนักเรียนงานทันตกรรม 40. แนวการตรวจสอบ และแก้ไข้ 43 แฟ้ม
41. วิธีเขียนรายงานจาก tempreport สำหรับพักข้อมูลก่อนจะแสดงผลจริง 42. การสร้าง SYS_VN_SCRIPT ให้แสดงข้อความตามเงื่อนไข 43. ICD10 ที่ไม่สมควรใช้ แจ้งเตือนเวลาแพทย์บันทึกข้อมูล 44. ต้องการหา 10 อันดับโรคคนไข้แพทย์แผนไทย ทั้ง OPD และ IPD
45. ทำรายงานที่ต้องการตรวจสอบวันที่ ว่าอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่ ถ้าอยู่ให้แสดงสีแดง 46. กำหนดสิทธิเข้าถึงรายงาน เฉพาะ user ที่กำหนดเท่านั้นหรือตั้งรหัสผ่าน 47. วิธีแปลง Engine ของตารางที่เป็น MyISAM มาเป็น InnoDB 48. การสร้างรายงานให้แสดงกราฟ และข้อมูลรายละเอียดด้วย
49. ต้องการเอาผล CKD-EPI Thai eGFR MDRD มาแสดงใน OPDCARD 50. การสร้างลายน้ำใน report designer แบบง่าย 51. Replication log too big ทำไงถ้าเป็น admin มือใหม่ 52. กรณีย้าย server สำรองมาใช้แทนตัวหลัก เอาข้อมูลล่าสุดคืนมายังไง
53. UE ดัก event แสดงข้อความเตือนว่ามีการคีย์ขอ้มูลแล้ว อย่าคีย์ซ้ำอีก 54. การสร้าง UE Form สำหรับ HOSxP EP.1 55. การสร้าง UE Form สำหรับ HOSxP EP.2 56. UE Form เขียน event onclick สำหรับ HOSxP EP.3
57. การสร้าง UE Form สำหรับ HOSxP_PCU EP.4 58. เคลีย Log ในฐาน HOSxP_PCU 59. พิมพ์ใบนัด ให้เป็น เดือนไทย และ พุทธศักราช ไทย ทำไง 60. พิมพ์สติกเกอร์ ฉลากเสริม เพิ่มหน้าใหม่ PCU ก็ทำได้
61. ใส่รูปภาพ QR-Code แปะบนสติกเกอร์ 62. ใส่รูปภาพ QR-Code แปะไว้บนสติกเกอร์ยา 63. สติกเกอร์ยา อยากให้แสดงข้อมูลตามเงื่อนไข กรณีมีฟิวล์ภาษาอังกฤษ 64. ส่งข้อความ Line Notify หากมีการสั่งยาที่กำหนด เฉพาะแพทย์ที่สั่งเท่านั้น
65. ตัวอย่างการทำ VN Script เตือนผลแลป ไม่อยู่ในค่าปกติ 66. แหล่งดาวโหลด report ฟรีๆ 67. มีใครพิมพ์ OPDCard ออกมาบ้าง 68. การสร้าง CF Form
69. สร้างรายงาน โดยดึงข้อมูล 2 ฐานมา Join กันแล้วเอามาตรวจสอบจำนวน Record 70. specialpp 71. วิธีโอนข้อมูล ADL จาก FUNCTIONAL ไปยัง Specialpp 72. แฟ้ม Special PP และลงข้อมูล การนำเข้าตารางใหม่
73. วิธีนำเข้า คัดกรองบุหรี่ ใน XEDSCustom for HOSxP 591220 74. เพิ่มคัดกรองบุหรี่ ใน XEDSCustom 591220 75. XEDSCustom ทำไม GFR ไม่แสดงข้อมูลล่าสุด 76. โปรแกรม XEDSCustom For HOSxP_PCU ระบบบันทึก SPECIAL PP & COMUNITY SERVICE
77. การนำเข้า script SYS_ONESTOPSERVICE_FORM 78. โปรแกรม XEDSCustom For HOSxP ระบบบันทึก SPECIAL PP & COMUNITY SERVICE 79. XEDSCustom for HOSxP เพิ่มตัวแก้ไข CC template 80. XEDSCustom for HOSxP_PCU จัดกลุ่ม Comunity Service