แนวทางการเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสในโรงพยาบาล

แนวทางการเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสในโรงพยาบาล

 

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค COVID-19 OPD นอกเวลา

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคCOVID-19 OPDในเวลา

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคCOVID-19 ในหน่วยงานบริการ

นิยามผู้ป่วย