ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลฮอด

            ตั้งขึ้นมาเมื่อปี พศ.2521  โดยเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง  และต่อมาปี พศ. 2530 เพิ่มขึ้นมา  เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2 ขนาด 60 เตียง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 77 เตียง


ที่ตั้ง
โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่
294 หมู่10 ต.หางดง อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่ 50240

 

โทรศัพท์

053-461095 : 053-461195

โทรสาร

053-461127

 

อีเมล

สอบถามข้อมูลทั่วไป : hateamhod@gmail.com
สอบถามข้อมูลธุรการการเงิน : h11132.hodhospital@gmail.com
เสนอแนะข้อคิดเห็น :

 

โซเชียลมีเดีย