ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ

โรงพยาบาลฮอด **ประกาศ** เรื่องผลการตรวจเชื้อโควิด 19 เชิงรุก วันที่ 15-16 สิงหาคม 2564 ผู้ที่เข้ารับการตรวจ สามารถตรวจสอบผลได้ด้วยตนเอง ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

รับสมัครสอบสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน

ประชาสัมพันธ์ค่ะผู้ที่จองวัคซีนโควิด ได้ใบนัดวันที่ 8 กรกฎาคม 64

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน