เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน

ไขข้อข้องใจวัคซีนโควิด 19

โรงพยาบาลฮอด ขอขอบพระคุณ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ตามสถานที่และวันเวลาดังกล่าว ขอให้สังเกตุอาการตนเอง ภายใน 14 วัน

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้