คำสั่งประกาศจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

กิจกรรมบรรยายธรรมะกับการทำงาน ในหัวข้อธรรมะกับชีวิตประจำวัน

คพ.สอ.ฮอด ได้จัดอบรมผู้ก่อการดี (Merit maker) การป้องกันการจมน้ำในเด็ก ให้กับเจ้าหน้าที่ ของ อปท.ในเขตอำเภอฮอด

โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ บริษัทนพดลพานิช หจก.ปิยะภัณฑ์ ฮอด และบริษัท SCG ที่ได้มอบห้องความดันอากาศบวก

โรงพยาบาลฮอด “เปิดรับลงทะเบียนจองสิทธิรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำ ปี 2564 “

กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ