ตัวแทนโรงพยาบาลฮอด เยี่ยมให้กำลังใจด่านคัดกรองโควิตในชุมชน. บ้านดงดำ. บ้านนาคอเรือและบ้านแม่ลอง

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด ให้คำแนะนำเรื่องการตรวจพัฒนาการเด็ก และการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

แนวทางการปฎิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

นพ.นพดล. บุญเฉลย. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอดพร้อมด้วยคณะ ได้นำเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)

โรงพยาบาลฮอด ได้จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน พร้อมสอนและสาธิตการใช้ AED ให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง