Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  ตั้งแต่ วันที่ 1ตค.61 โรงพยาบาลฮอด จะเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยา โดยขอความร่วมมือผู้มารับบริการให้นำถุงผ้ามาด้วยเพื่อใส่ยากลับบ้าน และรับบริจาคถุงผ้าหรือผ้าเพื่อใช้ในการตัดเย็บเป็นถุงผ้าใว้ให้ผู้ที่มารับบริการต่อไป

เนื่องในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลฮอด

   ครบรอบ 39 ปี จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอดทุกท่าน

Continue reading